Smaga, A. (2020). Cyfrowa technika graficzna: Projekt definicji. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 26(2), 331-348. https://doi.org/10.35765/rfi.2020.2602.17