Stankiewicz-Kopeć, M., & Smołucha, J. (2021). Introduction. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 27(1), 13-18. https://doi.org/10.35765/rfi.2021.2701.2