Stankiewicz-Kopeć, M. (2021). Adam Mickiewicz wobec rozwoju cywilizacyjnego i postępu naukowo-technicznego. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 27(1), 219-238. https://doi.org/10.35765/rfi.2021.2701.12