Beata Garlej, B. G. (2021). W poszukiwaniu twórczej tożsamości: Gustave’a Flauberta biograficzne „zmącenie”. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 27(1), 239-252. https://doi.org/10.35765/rfi.2021.2701.13