PruĊ›, J. (2021). Semantyczna teoria prawdy a antynomie semantyczne. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 27(1), 341-363. https://doi.org/10.35765/rfi.2021.2701.17