Januszek-Sieradzka, A., & Smołucha, J. (2021). Wstęp. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 27(2), 7-12. https://doi.org/10.35765/rfi.2021.2702.1