Januszek-Sieradzka, A., & SmoƂucha, J. (2021). Introduction. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 27(2), 13-18. https://doi.org/10.35765/rfi.2021.2702.2