Rombek, T. (2021). Duchowni na dworze królowej Elżbiety Rakuszanki (1454–1505) i jej córki Elżbiety Jagiellonki (1505–1515). Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 27(2), 81-110. https://doi.org/10.35765/rfi.2021.2702.5