Barwicka-Makula, A. (2021). Ksiądz Stanisław Fogelweder jako kanclerz królowej Anny, żony Zygmunta III Wazy. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 27(2), 161-178. https://doi.org/10.35765/rfi.2021.2702.8