Skrzypietz, A. (2021). Teatr domowy królowej Marii Kazimiery w świetle jej korespondencji z najstarszym synem. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 27(2), 199-216. https://doi.org/10.35765/rfi.2021.2702.10