Hryszko, B. (2021). Podróż dydaktyczna Noëla Coypela do Rzymu na przełomie lat 1672/1673. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 27(2), 217-232. https://doi.org/10.35765/rfi.2021.2702.11