Wadas, A. (2021). Od Grobu Pańskiego po groby Gułagu: Michał Jankowski i jego potomkowie na Syberii, w Kraju Przymorskim i Korei w latach 1864–1945. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 27(2), 275-292. https://doi.org/10.35765/rfi.2021.2702.14