Bielas, J. (2021). Czy efekt hamowania powrotu uwagi (IOR) to świadomość przedmiotu bez udziału uwagi czy uwaga bez przedmiotu i udziału świadomości?. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 27(2), 293-316. https://doi.org/10.35765/rfi.2021.2702.15