Kilar, A. (2021). Piotr Wierchowieński Fiodora Dostojewskiego: Dlaczego nie nawraca się „mały bies”?. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 27(2), 361-382. https://doi.org/10.35765/rfi.2021.2702.17