Smołucha, J. (2022). Wstęp. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 28(1), 7-10. https://doi.org/10.35765/rfi.2022.2801.1