Litwin, H., & Duda, P. (2022). Podróże nuncjusza Antonia Santa Crocego w czasie jego misji w Rzeczypospolitej (1627–1630): Przyczynek do badań nad mobilnością dyplomatów papieskich. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 28(1), 49-76. https://doi.org/10.35765/rfi.2022.2801.5