PoznaƄski, J. (2022). Editorial. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 28(2), 11-14. https://doi.org/10.35765/rfi.2022.2802.2