Ryszard Skowron, R. S. (2022). Księstwo Bari i sumy neapolitańskie: Polsko-hiszpański spór o spadek po królowej Bonie. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 28(2), 171-214. https://doi.org/10.35765/rfi.2022.2802.10