STUCHLIK-SUROWIAK, B. Walka z „morowym powietrzem” na terenach dawnej Rzeczypospolitej w świetle żywieckiej kroniki z XVIII wieku. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, v. 25, n. 1, p. 37-54, 30 lip. 2019.