SOKALSKI, M. Działalność parlamentarna i sejmikowa Marcjana Ścibora Chełmskiego. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, v. 25, n. 1, p. 71-98, 30 lip. 2019.