LISIAK, B. Bogusław Paź, Filum cognitionis: Przemiany nowożytnej metafizyki od Suareza do Kanta, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2019, ss. 555. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, v. 25, n. 1, p. 135-140, 30 lip. 2019.