LENART, M.; MARCHEL, S.; SMOŁUCHA, J. Wstęp. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, v. 26, n. 1, p. 5-8, 25 lis. 2020.