SZEWCZYK-HAAKE, K. Topika „księgi natury” w późnej liryce Pära Lagerkvista. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, v. 26, n. 2, p. 239-262, 23 grudz. 2020.