BARWICKA-MAKULA, A. Ksiądz Stanisław Fogelweder jako kanclerz królowej Anny, żony Zygmunta III Wazy. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, v. 27, n. 2, p. 161-178, 30 grudz. 2021.