SKRZYPIETZ, A. Teatr domowy królowej Marii Kazimiery w świetle jej korespondencji z najstarszym synem. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, v. 27, n. 2, p. 199-216, 30 grudz. 2021.