HRYSZKO, B. Podróż dydaktyczna Noëla Coypela do Rzymu na przełomie lat 1672/1673. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, v. 27, n. 2, p. 217-232, 30 grudz. 2021.