DUDA, K. Od Kołomyi do Krakowa. Przyczynek do biografii Stanisława Daczyńskiego (1856–1941). Rocznik Filozoficzny Ignatianum, v. 27, n. 2, p. 317-360, 30 grudz. 2021.