LITWIN, H.; DUDA, P. Podróże nuncjusza Antonia Santa Crocego w czasie jego misji w Rzeczypospolitej (1627–1630): Przyczynek do badań nad mobilnością dyplomatów papieskich. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, v. 28, n. 1, p. 49-76, 29 cze. 2022.