Stuchlik-Surowiak, Beata. 2019. „Walka Z «morowym powietrzem» Na Terenach Dawnej Rzeczypospolitej W świetle żywieckiej Kroniki Z XVIII Wieku”. Rocznik Filozoficzny Ignatianum 25 (1), 37-54. https://doi.org/10.35765/rfi.2019.2501.4.