Arik, Sabire. 2019. „Z Historii Tureckiej Farmacji. Bonkowski Pasza – Pierwszy Chemik pałacu osmańskiego”. Rocznik Filozoficzny Ignatianum 25 (1), 55-70. https://doi.org/10.35765/rfi.2019.2501.5.