Sokalski, Marcin. 2019. „Działalność Parlamentarna I Sejmikowa Marcjana Ścibora Chełmskiego”. Rocznik Filozoficzny Ignatianum 25 (1), 71-98. https://doi.org/10.35765/rfi.2019.2501.6.