Nowak, Mariusz. 2019. „Miejsce Henryka Lisickiego W środowisku Krakowskich konserwatystów”. Rocznik Filozoficzny Ignatianum 25 (1), 99-114. https://doi.org/10.35765/rfi.2019.2501.7.