Szczepaniak, Jan. 2019. „Spór pomiędzy Kościołem a państwem O Katolicki Charakter szkoły Polskiej (1926–1939)”. Rocznik Filozoficzny Ignatianum 25 (1), 115-34. https://doi.org/10.35765/rfi.2019.2501.8.