Lisiak, Bogdan. 2019. „Bogusław Paź, Filum Cognitionis: Przemiany nowożytnej Metafizyki Od Suareza Do Kanta, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2019, Ss. 555.”. Rocznik Filozoficzny Ignatianum 25 (1), 135-40. https://doi.org/10.35765/rfi.2019.2501.9.