Lenart, Mirosław, Sławomir Marchel, i Janusz Smołucha. 2020. „Wstęp”. Rocznik Filozoficzny Ignatianum 26 (1), 5-8. https://doi.org/10.35765/rfi.2020.2601.1.