Ruszar, Józef Maria, i Andrzej Wadas. 2020. „Wstęp”. Rocznik Filozoficzny Ignatianum 26 (2), 7-12. https://doi.org/10.35765/rfi.2020.2602.1.