Ruszar, Józef Maria, i Andrzej Wadas. 2020. „Introduction”. Rocznik Filozoficzny Ignatianum 26 (2), 13-18. https://doi.org/10.35765/rfi.2020.2602.2.