Lokaj, Rodney. 2020. „Hymn Stworzenia Jako Hipotekst Modlitwy Pańskiej Dantego”. Rocznik Filozoficzny Ignatianum 26 (2), 19-40. https://doi.org/10.35765/rfi.2020.2602.3.