Januszkiewicz, Michał. 2020. „Filozofia I Literatura: Komplikacje I Transakcje”. Rocznik Filozoficzny Ignatianum 26 (2), 107-24. https://doi.org/10.35765/rfi.2020.2602.7.