Michalski, Maciej. 2020. „Współczesne użycia Dyskursu Filozoficznego I Literatury”. Rocznik Filozoficzny Ignatianum 26 (2), 125-42. https://doi.org/10.35765/rfi.2020.2602.8.