Ruszar, Józef Maria. 2020. „Podziw I spór: Herbert a Rzymski Stoicyzm”. Rocznik Filozoficzny Ignatianum 26 (2), 143-74. https://doi.org/10.35765/rfi.2020.2602.9.