Marzena Woźniak-Łabieniec, Marzena Woźniak-Łabieniec. 2020. „W Stronę Neotomizmu: Czesław Miłosz Jako Czytelnik Art Et Scolastique Jacques’a Maritaina”. Rocznik Filozoficzny Ignatianum 26 (2), 195-218. https://doi.org/10.35765/rfi.2020.2602.11.