Szewczyk-Haake, Katarzyna. 2020. „Topika «księgi natury» W późnej Liryce Pära Lagerkvista”. Rocznik Filozoficzny Ignatianum 26 (2), 239-62. https://doi.org/10.35765/rfi.2020.2602.13.