Smaga, Agnieszka. 2020. „Cyfrowa Technika Graficzna: Projekt Definicji”. Rocznik Filozoficzny Ignatianum 26 (2), 331-48. https://doi.org/10.35765/rfi.2020.2602.17.