Stankiewicz-Kopeć, Monika, i Janusz Smołucha. 2021. „Introduction”. Rocznik Filozoficzny Ignatianum 27 (1), 13-18. https://doi.org/10.35765/rfi.2021.2701.2.