Stankiewicz-Kopeć, Monika. 2021. „Adam Mickiewicz Wobec Rozwoju Cywilizacyjnego I postępu Naukowo-Technicznego”. Rocznik Filozoficzny Ignatianum 27 (1), 219-38. https://doi.org/10.35765/rfi.2021.2701.12.