Pruś, Jakub. 2021. „Semantyczna Teoria Prawdy a Antynomie Semantyczne”. Rocznik Filozoficzny Ignatianum 27 (1), 341-63. https://doi.org/10.35765/rfi.2021.2701.17.