Januszek-Sieradzka, Agnieszka, i Janusz Smołucha. 2021. „Wstęp”. Rocznik Filozoficzny Ignatianum 27 (2), 7-12. https://doi.org/10.35765/rfi.2021.2702.1.