Rombek, Tomasz. 2021. „Duchowni Na Dworze królowej Elżbiety Rakuszanki (1454–1505) I Jej córki Elżbiety Jagiellonki (1505–1515)”. Rocznik Filozoficzny Ignatianum 27 (2), 81-110. https://doi.org/10.35765/rfi.2021.2702.5.