Barwicka-Makula, Aleksandra. 2021. „Ksiądz Stanisław Fogelweder Jako Kanclerz królowej Anny, żony Zygmunta III Wazy”. Rocznik Filozoficzny Ignatianum 27 (2), 161-78. https://doi.org/10.35765/rfi.2021.2702.8.